Studentská rada
informačních technologií

O studentské radě informační technologie a pedagogiky

Studentské rady oborů informační technologie, technické výchovy a pedagogiky jsou již dlouhá léta sloučeny a proto členové těchto rad jsou v nadpoloviční většině studenti kombinace IT a PG.

Rada je zřízena za účelem zastupování zájmů studentů stejného studijního oboru. Proto jsme velice rádi, když se na nás obrátíte s jakýmkoliv problémem. Může jít o změny prostoru učeben a prostoru katedry, potíže s výukou nějakého učitele, nedostatečné pomůcky nebo materiály k výuce a třeba i příliš veliké požadavky na studium. Všechny tyto podněty jsou brány jako anonymní příspěvek a při jednání není nikdy vyřčena studentova identita.

Studentská rada pravidelně zasedá na jednání s vedením katedry a všechny problémy tlumočí a hledá vzájmené řešení. Téměř vždy nám vedení katedry vyšlo vstříc a podněty studentů vyřešilo k jejich prospěchu.

Také se pravidelně scházíme se studijními proděkanky a členy akademického senátu. I zde nám tyto subjekty vycházejí vstříc a váží si jakékoliv studentské inciativy, která podporuje dění na fakultě a vede k rozvoji mezilidských vztahů.

Nejsou jen práva studentů, ale i povinnosti. Nelze řešit s vedením katedry neplnění studentských povinností a jiné provinění proti studijním předpisům nebo pravidlům akademické půdy Univerzity Karlovy.

Povinnosti členů studentské rady

  1. Člen Rady je povinen hájit zájmy studentů daného oboru, zúčastňovat se jednání Rady a aktivně se na nich podílet.
  2. Člen Rady, který neplní řádně své povinnosti, může být odvolán usnesením akademického senátu na základě písemné žádosti studentů daného oboru.

Co studentská rada dělá ?

S kým studentská rada jedná ?

Kde členy studentské rady zastihnete?

Členy rady zastihnete především na e-mailu, pomocí kontaktního formuláře, případně po dohodě skype nebo osobně.